Zelené převozní značky: Kdy se s nimi setkáte a proč je můžete potřebovat?

S koupí nového auta se často řeší i převozní značky. Podívali jsme se na využití dvou typů, se kterými se setkáte asi nejčastěji.

Pokud kupujete nové či ojeté auto, které ještě nebylo registrováno či bylo odhlášeno, a rádi byste si ho přihlásili sami v místě svého bydliště, budete k cestě za registrací potřebovat převozní značku. Tento dočasný doklad řeší právě onu cestu mezi koupí a přihlášením vozu, když na autě ještě nemáte trvale platné registrační značky.

Na území ČR se nejčastěji setkáte s převozní značkou ve formě zeleného papíru, který prodejci umisťují za zadní okno vozu. Zde se jedná o jednorázové značky s omezenou platností, značené písmenem a řadou číslic. Písmeno značí okres, v němž byla značka vydána, a číslice označují pořadové číslo značky.

K čemu převozní značka slouží?

Jak už bylo naznačeno výše, převozní značka je dokladem pro nutnou jízdu v rámci přihlášení vozidla. S tímto papírem za oknem se tedy můžete s dosud nepřihlášeným vozem vydat na cestu za registrací vozidla na vámi vybraném místě.

Jak zelenou převozní značku popisuje zákon?

Zákon 243/2001 Sb. §21 odst. 4 uvádí: „Tabulky zvláštní registrační značky pro jednorázové použití s omezenou platností přidělí registrační místo prodejci vozidla, který jimi vybavuje prodaná vozidla jednotlivým zákazníkům, k vykonání potřebné jízdy do místa registrace vozidla. Na tabulce je vyznačena platnost registrační značky, která je stanovena na 10 dnů od jejího vydání. Prodejce nebo registrační místo, které tabulku zvláštní registrační značky pro jednorázové použití s omezenou platností vydalo, na ni vyznačí, v místě k tomu určeném, datum vydání. Zápis potvrdí otiskem razítka a podpisem oprávněné osoby.“

Platí pro převozní značku nějaká omezení?

Ze znění zákonu je tedy jasné, že zelená převozní značka platí maximálně 10 dnů a je určena výhradně k jízdě do místa registrace vozidla. Důležité ovšem také je, že s takovou značkou nelze vycestovat do zahraničí – je tedy platná pouze na území ČR. Pro dovoz automobilu ze zahraničí do ČR budete samozřejmě řešit převozní značky v místě zakoupení vozidla podle tamních pravidel. Mnohdy se i řeší možnost převozu cestujících v autě se zelenou převozní značkou. Toto zákon nijak nezakazuje ani neomezuje. Pokud vás ale policista zastaví s plným autem lidí a kufry sbalenými na dovolenou, asi mu bude těžké uvěřit, že právě jedete nové auto přihlásit.

Potřebuji k převozní značce nějaké dokumenty?

Ano, kromě převozní značky podepsané a orazítkované prodejcem, je potřeba mít u sebe při jízdě také doklad o koupi vozu (smlouvu, fakturu) – funguje jako náhrada za malý techničák – a také zelenou kartu, tedy doklad o uzavření zákonného pojištění. „Prodejce nesmí vydat převozní značku, pokud na vozidlu není sjednané zákonné pojištění,“ uvádí MDČR.

K čemu slouží zelené plechové převozní značky?

Kromě zeleného papíru za oknem už jste možná na některých autech zahlédli i zelené plechové značky, umístěné místo klasické registrační značky. Tyto převozní značky jsou takzvané „trvale manipulační“ a využívají je většinou firmy a podnikatelé (například autoservisy, dovozci aut či prodejci).

Trvale manipulační značky jsou používány u vozidel, která nejsou dosud registrovaná, ale byla u nich již schválena technická způsobilost k provozu na pozemních komunikacích. Tato vozidla přitom nejsou určena k trvalému provozu na silnici, ale v případě zmíněných prodejců či dovozců slouží jen k manipulačním jízdám, předváděcím jízdám a podobně.

Manipulační značky lze přemisťovat mezi více vozidly, přičemž k nim patří i kniha jízd, která zaznamenává, které auto, kdy a k jakému účelu vyjelo na silnici. Také platí, že tyto značky nesmí být použity na voze již zapsaném v registru vozidel s přiděleným jiným druhem registrační značky.