Souhlas se zpracováním osobních údajů. GDPR

Souhlas se zpracováním osobních údajů podle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, dále jen „GDPR“

uděluji tímto společnosti EuroTyres s.r.o., Štěrboholská 1476/85, 102 00 Praha 10 - Hostivař, Česká republika, IČ: 27063160, DIČ: CZ27063160, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 93560, souhlas se zpracováním mých osobních údajů, a to za níže uvedených podmínek:

Osobní údaje, které budou zpracovány

 1. SPZ vozidla
 2. jméno a příjmení příp. název firmy
 3. emailová adresa
 4. telefonický kontakt

Účelem zpracování osobních údajů je

 1. Zasílání obchodních nabídek Správce (newsletter příp. SMS nabídky)
 2. Sjednání a uzavření obchodního vztahu mezi objednatelem a společností EuroTyres s.r.o.

Doba zpracování osobních údajů je

V souladu se lhůtami uvedenými ve všeobecných obchodních podmínkách,  jde o dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností plynoucích ze vztahu.

Poskytování údajů 3 stranám je

 1. Výlučně v soulasu jejich zpracováním v účetním systému Superfaktura.cz
 2. Výlučně v soulasu se zabezpečním plateb skrze platební bránu GoPay s.r.o.
 3. Výlučně v soulasu s provozováním webového portálu www.eurotyres.cz na hostingových službách Forpsi Cloud
 4. Výlučně v soulasu s provozováním webového portálu www.eurotyres.cz  a jeho případnému rozšiřování nebo nastavení společností Listify s.r.o.

Subjekt poskytovaných údajů potvrzením v označeném poli prohlašuje, že byl Správcem řádně poučen o zpracování a ochraně osobních údajů*, že výše uvedené osobní údaje jsou přesné a pravdivé a jsou Správci poskytovány dobrovolně.

*Poučení Subjektu údajů

Správce tímto v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení”), informuje, že:

 1. osobní údaje Subjektu údajů budou zpracovány na základě jeho svobodného souhlasu, a to za výše uvedených podmínek,
 2. důvodem poskytnutí osobních údajů Inzerenta údajů je zájem o zasílání obchodních nabídek Správce, což by bez poskytnutí těchto údajů nebylo možné,
 3. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, nepověřil zpracováním osobních údajů žádného zpracovatele ani neurčil zástupce pro plnění povinností ve smyslu Nařízení,
 4. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje Subjektu údajů do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným, než výše uvedeným třetím osobám,

Subjekt údajů má právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, dále má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že Správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s Nařízením.